Levering 2-5 hverdage

0 0

Bæredygtighed

Bæredygtighed og klima står højt på agendaen hos KiMs. Vi ønsker at tage vores del af ansvaret, så vi kan bidrage til at løse de globale udfordringer. En ting er at sætte konkrete målsætninger og aktiviteter i gang, en anden ting er at gøre bæredygtighed til en del af vores kultur og værdisæt – og netop dét vægter vi højt! På den måde bliver bæredygtighed en del af vores DNA og et naturligt parameter, der guider os i både vores til- og fravalg. Ligesom glæden ved KiMs, så er der ingen endestation, når det kommer til bæredygtighed. De ting der er umulige i dag, kan måske lade sig gøre i morgen. Derfor er vi altid nysgerrige, og vi deltager i forskellige udviklingsprojekter, som kan være med til at løse fremtidens udfordringer. Vores særlige fokusområder kan du læse mere om her.

KiMs

Lokale og bæredygtige råvarer

Vi har en ambition om, at de råvarer, vi køber, skal fremstilles med omtanke for samfund, lokalbefolkning og miljø. Det er et spørgsmål om at fremme respekten for menneskerettighederne, gode miljøstandarder og ansvarlig forretningspraksis. Men også for at fremme overgangen til langsigtet bæredygtighed i landbrug og øvrig råvareproduktion. Vi arbejder derfor for at vores mest risikofyldte og største mængder af råvarer kommer fra certificeret landbrug. Yderligere arbejder vi hen imod at sikre, at ingen råvarer anvendt i KiMs udgør risiko for skovrydning af tropisk skov.

Danske og nordiske råvarer

Udover fokus på bæredygtige råvarer prioriterer vi køb af danske og nordiske råvarer, hvor det er muligt, og hvor det giver mening ud fra et klimahensyn. Stort set alle kartofler anvendt i vores KiMs-chips kommer fra danske kartoffelavlere. I de korte perioder af året, hvor vi ikke kan få danske kartofler, hentes der kartofler fra Tyskland.

Læs mere
Bæredygtighed

Miljø

Vi ønsker at bidrage til at begrænse den globale opvarmning til 1,5 gradersmålet ved at tage vores del af ansvaret i forhold til at reducere CO2-udslippet. Dette gør vi ved løbende at optimere på tværs af vores værdikæde og selskaber. Vi tror på, at alle initiativer hjælper, store som små. Vi har blandt andet fokus på at øge andelen af vedvarende energi samt reducere energi- og vandforbruget på vores fabrikker. Også affaldssortering, genanvendelse og spild har vores opmærksomhed. Det handler om hele tiden at optimere eksisterende processer med store som små initiativer og tænke bæredygtighed og klimavenlige løsninger ind i alle nye projekter.

Overskudsvarme fra produktionen

Et godt eksempel er, at vores chips- og snackfabrik i Søndersø på Fyn siden 2016 har leveret overskudsvarme til naboerne. Vi har simpelthen indsamlet overskudsvarmen fra vores chipsproduktion og sendt den ud i det kommunale fjernvarmeanlæg. Dette har ikke alene betydet en reduktion af fabrikkens CO2-udledning på ca. 1.000 ton pr. år. Det har også betydet, at vi har kunne bidrage til omkring 600 husstandes årlige varmeforbrug.

Læs mere
KiMs bæredygtighed

Emballage

Vi har gennem de seneste år arbejdet på at udvikle vores emballage i en mere bæredygtig retning – bl.a. i forhold til at sikre, at de er genanvendelige. Her er vi heldigvis rigtig langt, og derfor er næste skridt på rejsen at arbejde med at reducere tykkelsen på folien, så vi kan anvende mindre emballage.

Derudover ønsker vi at bidrage til en cirkulær emballage-økonomi inden for fødevarer. Det kræver blandt andet, at vores husholdningsaffald sorteres endnu bedre end det bliver i dag. Her har vi sat forskellige initiativer i gang: Vi implementerer de nationale affaldspiktogrammer på alle vores emballager, så du altid kan se, hvordan emballagen skal sorteres. Derudover er vi gået ind i det internationale samarbejde ”Holy Grail” faciliteret af AIM omkring bedre sortering og genanvendelse af fødevareemballage. Tanken bag Holy Grail er at sortering skal flyttes fra forbrugeren og ud på sorteringsanlæggene. Emballagerne udstyres med digitale vandmærker, der fortæller sorteringsanlægget hvad emballagen er lavet af, hvad det har været brugt til tidligere, og hvordan det skal sorteres. Herved muliggøres sortering af fødevaregodkendte emballager fra ikke-fødevareemballager samt sortering af sort plast.

Læs mere

Madspild

Madspild har store klima- og miljømæssige konsekvenser, da det er en væsentlig synder, når det kommer til udledning af drivhusgasser. Det estimeres, at vi i Danmark smider mere end 700.000 ton mad ud hvert år, svarende til 124 kg pr. indbygger. Heriblandt madvarer, der ikke fejler noget. Undersøgelser viser, at omkring 1/3 af alt mad, der produceres, ikke bliver spist. Derfor har vi i KiMs fokus på, hvordan vi som fødevareproducent kan bidrage til at minimere spild i hele vores forsyningskæde – fra jord til bord. Vi har sat et mål om at halvere vores madspild inden 2030.

Genanvendt affald

Vi gør en stor indsats for at udnytte fødevareaffaldet i vores chips- og snackproduktion i Søndersø på Fyn, hvor en stor del af det organiske affald genanvendes til gavn for andre industrier. Det er ca. 30 % af 1 kg kartofler, der bliver til de lækre sprøde chips. De resterende 70 % er vand og skræl. Vandet fra kartoflerne forsvinder ved kogningen, og kartoffelskrællerne bliver anvendt af de lokale landmænd, som glædeligt aftager skrællerne som et supplement til deres kvægs foder. Vi opsamler og leverer 700 ton kartoffelskræller til kvægfoder hos de lokale landmænd på Fyn. Selv skrællevand fra kartoflerne kan genanvendes – ikke til nye chips, men til limproduktion. Når kartoflerne skrælles og snittes under produktion, vaskes der en del stivelse ud i skrællevandet. Fra stivelsen i skrællevandet udvindes der hver måned ca. 60 ton af en form for kartoffelmel, der sendes videre til en aftager, som kan genanvende kartoffelstivelsen til at producere lim og papir.

Vi ønsker at gøre det nemmere for forbrugerne at undgå madspild.

Madspild sker ikke kun i produktionen, men også i høj grad hjemme hos forbrugerne. Vi ønsker at gøre det nemmere for forbrugerne at undgå madspild. Det er en udbredt misforståelse, at produkter, der har overskredet bedst før-datoen, er lige til skraldespanden. Faktisk tror 1/3 af alle danskere, at “bedst før” og “sidste anvendelsesdato” har samme betydning, men datomærkningerne har to vidt forskellige betydninger. Konsekvensen er, at tonsvis af spiselige fødevarer hvert år ender som unødvendigt madspild. Med et formål om at udbedre denne misforståelse valgte anti-madspildsorganisationen Too Good To Go tilbage i 2019 at opfordre til at tilføje ’ofte god efter’ til datomærkningen på produkter, der kan spises efter bedst før-datoen. Hos KiMs tror vi på, at det vil hjælpe danskerne til at smide mindre mad ud i fremtiden, hvorfor vi er i gang med at tilføje mærkningen ‘ofte god efter’ på vores produkter. Vi håber, at initiativet vil resultere i, at både fødevareproducenter og forbrugere i fællesskab kan reducere madspild endnu mere de kommende år. Vi vil gradvist indfase den nye datomærkning på vores resterende produkter, som ofte er lige så gode efter bedst før-datoen.

KiMs Webshop

Det hænder desværre, at vi får produceret mere end vores kunder kan aftage, derfor åbnede vi i november 2019 KiMs webshop hvor KiMs-produkter, som ikke længere kan afsættes til dagligvarebutikkerne på grund af bedst-før-datoen, sælges til en reduceret pris under kategorien ‘Undgå Snackspild’. Igennem webshoppen sælger vi nu både KiMs og andre snackprodukter fra f.eks. Panda.

KiMs Outlet

Et par måneder senere efterfulgte åbningen af en fysisk overskudsbutik i Odense. Butikken sælger KiMs chips, snacks, nødder, chokolade og dip. Produkterne er primært overskudsvarer, som f.eks. produkter, der nærmer sig bedst-før-datoen, eller som er pakket i udgået emballage, og derfor tidligere ville blive destrueret. Derfor er initiativet både med til at reducere mad- og emballagespild. Forbrugerne har taget godt imod konceptet. Faktisk så godt, at der i KiMs webshop og outlets første leveår blev sørget for, at mere end 437.000 poser chips undgik at ende som madspild – eller snackspild, som KiMs kalder det.  Siden hen har vi reddet mere end 700.000 antal poser om året. KiMs Outlet fysiske butik blev i april 2023 lukket.

Læs mere
Bæredygtighed

Mennesker og samfund

Vi har et ønske om at være en ansvarlig virksomhed, og ansvarlighed kommer i mange former. Ansvarlighed drejer sig selvfølgelig om måden, vi driver virksomheden på, måden at være arbejdsgiver på og ikke mindst vores aftryk på kloden. Vi ønsker at være en god arbejdsgiver, hvor det er trygt og sikkert at gå på arbejde. Hvor man løbende bliver udviklet og hvor der er plads til alle. Ansvarlighed handler også om at være en ansvarlig samfundsborger, der tager et socialt ansvar og hjælper til i samfundet. Ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe nogen. Ud fra den tese forsøger vi på forskellig vis at tage ansvar for, at hjælpe vores omgivne samfund, hvad end det drejer sig om sponsorater, støtte til De Danske Hospitalsklovne, julehjælp eller andre initiativer.

Vi sætter høje interne etiske standarder som både alle internt i KiMs og vores samarbejdsrelationer skal leve op til. Som en del af Orkla koncernen opererer vi efter fælles etiske retningslinjer, som både skal overholdes af vores ansatte og bestyrelse. Disse retningslinjer er nedfældet i vores Code of Conduct.

Læs mere
Bæredygtighedsberetning

KiMs er en del af Orkla Danmark, der udvikler, producerer og markedsfører mærkevarer inden for fødevarer, snacks og konfekture til danskerne og udvalgte eksportmarkeder. Orkla Danmark består af selskaberne Orkla Foods Danmark A/S og Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S, som i marts 2021 blev slået sammen til én organisatorisk enhed under fælles ledelse.

Vores kerneværdier bygger på ”Modig, Troværdig og Inspirerende”, som styrer vores adfærd og beslutninger. At være modig betyder for os at være nyskabende og ambitiøs – at sigte mod fremtidige tendenser. Mod afbalanceres af troværdighed – vi holder det, vi lover, og tager ansvar over for vores forbrugere, kunder, samfundet og kloden. Sidst men ikke mindst prøver vi at inspirere – ikke mindst til mere bæredygtige valg i hverdagen.

Orkla Danmarks bæredygtighedsberetning omfatter bæredygtighedstiltag i Orkla Foods Danmark og Orkla Confectionery & Snacks Danmark, og den kan du læse lige her.

Læs mere

Alle medarbejdere undervises løbende i vores etiske regelsæt. Yderligere sætter vi også høje krav til vores leverandører, hvor vi har formuleret vores etiske retningslinjer for at kunne lave samhandel i vores Supplier Code of Conduct